Intervju med Linda Heed, hoppryttare på elitnivå sedan många år.