Emma Stadling, hoppryttare med en målmedveten satsning

Hej! Mitt namn är Emma Stadling och jag är 20 år. Jag tävlar hoppning upp till och med 140 och har idag tre hästar.

Jag träffade Maria för första gången för ungefär tre år sedan. Jag har sedan dess använt mig av Sporresystemet och haft regelbundna träffar med Maria. Jag har lärt mig väldigt mycket under denna tid.

Jag har både blivit en bättre ryttare men även vuxit som person tack vare den mentala träningen. Jag har fått en helt ny förståelse för hur alla faktorer samverkar vilket gjort att jag förstår mig själv bättre vilket varit en förutsättning för att kunna utvecklas.

Jag har alltid känt mig trygg med Maria, hon vet vad jag klarar av men har ändå alltid utmanat mig att bli bättre. Jag har vågat ta mig an dom utmaningarna för att jag känner ett stort förtroende för henne.

Mental träning behöver inte handla om att få hjälp när man har ett problem eller när det går dåligt utan för mig har det varit minst lika givande under de mer bra perioderna också. Det som vi byggt upp och jobbat med då har varit en väldigt bra grund när man mött motgångar. Då har det varit väldigt mycket enklare att ta sig igenom dem. Marias system har också hjälpt mig att stärka kommunikationen mellan mig och mina hästar som har gjort att ridningen utvecklats i takt med min mentala utveckling. Jag kan idag säga att jag känner mig väldigt trygg i det jag gör, jag litar på dom beslut jag fattar och vågar hålla fast vid min plan. Detta är något jag verkligen har Maria att tacka för!

Emma Stadling
Rulla till toppen